(012) 571 08 58

Tibb Mərkəzimizin Cərrahiyyə bölməsində, estetik və ümumi cərrahiyyə əmaliyyatları keçirilir.